Những pha đánh bi-a siêu đẳng bên cạnh người đẹp.
Cập nhật: 11/06/2012 09:42 SA